Derfor bør du velge leker som oppfordrer til læring 

Når det kommer til læring, er det helt essensielt å tenke lek inn i dette. Men det er lett å glemme når det er den andre veien det er snakk om. Dette betyr selvsagt ikke at all lek må involvere læring, men det å inkludere læring i lek er noe av det beste vi kan gjøre for de minste når det kommer til å skape interesse for læring. Et helt perfekt eksempel på dette er for eksempel leker der vi kan involvere læring som vi likevel kommer til å ha på skolen – og derfor kan gi de små et forsprang. 

Det er mange måter man kan inkludere læring i leken på, og hvordan man velger å gjøre dette er noe man bør basere på barnets alder. Det er nemlig ikke bare, bare å fokusere på læring når det kommer til veldig små barn for eksempel, men det er gode måter man kan snike det inn på – helt uten at de små vet at de lærer og utvikler seg engang.  

De mest populære måtene å inkludere læring i lek 

Et populært eksempel på er nok ikke overraskende dinosaur leker. Dette er leker som innbyr til masse spennende læring og evolusjon, menneskets historie og en lang liste med andre ting som kommer den lille til gode når de begynner på skolen for eksempel. Dinosaur leker er noe som er svært populært hos både gutter og jenter og er noe som for mange leder videre til andre interesser som er innen samme sjanger. Men det begynner ofte med dinosaur leker. 

En annen populær sjanger der læring er i fokus i leken er for eksempel Lego eller annen bygging der man kan programmere det man bygger til å bevege seg. Dette er det mange barn som lærer masse av, og som kan være med på å inspirere interesser som vil utvikle seg til faglig interesse i fremtiden. Man vet nemlig aldri hva interessene de har når de er små vil utvikle seg til, så det er bra å inspirere dem til ting som kan gi faglig glede på lang sikt.