Bemästra mötesplaneringens konst 

Att skapa effektiva möten är en konst. Det gäller att hitta ett balanserat antal deltagare, välja rätt lokaler och planera in aktiviteter som leder till diskussioner och beslut. Pronestor erbjuder…