Hur din livsstil är kopplad till din menscykel

Det kraftfulla med den här insikten är att det betyder att vi därmed också kan använda vår livsstil som verktyg för att påverka menscykeln positivt och faktiskt förebygga och minska de flesta mensrelaterade symtom och utmaningarna.

Läs hela artikeln